Menu

Projekter

Opgave: Mig og min uddannelse

Link til opgaveløsning (åbner i et nyt vindue)

  Del 1 (forberedelse til del 2)

 • Læs studieordningen, og forhold dig til læringsmålene for uddannelsen (side 8-11). Er der indhold der overrasker dig? Hvilke relevans har de enkelte punkter i forhold til din uddannelse til multimediedesigner?
 • Del 2 (afleveres)

 • A) Hvorfor multimediedesigner? Beskriv din motivation og overvejelser for at vælge Multimediedesigneruddannelsen.
 • B) Hvad er særligt interessant? Forhold dig til hvilke elementer af uddannelsen du er særligt interesseret i(se studieordningen)
 • C) Hvilke læringsmål i studieordningen forventer du bliver vanskeligst at opnå? vanskeligt? og Hvad kan du gøre i den forbindelse?
 • D) Hvor starter din karriere? Beskriv hvordan du forestiller dig din beskæftigelsessituation om ca. fem år. Hvilken type job bestrider du? Hvad er du særligt glad for i jobbet? Hvilke opgaver finder du mindre interessant? Hvordan er dine samarbejdsrelationer? Hvilket ansvar har du? Hvilken elementer af uddannelsen er vigtige i din hverdag? Hvordan holder du dig ajour? Hvad skal der ske de næste fem år?

 • Den samlede besvarelse på de fire delopgaver skal minimum fylde en normalside (2400 anslag) og må maksimalt fylde to normalsider. Besvarelsen afleveres i PDF-format via afleveringssystemet WiseFlow.

 • Afleveringsfristen er i søndag kl. 23.59, hvor Wiseflow automatisk lukker. Det anbefales dog at aflevere opgaven så snart som muligt.

 • Opgaven er obligatorisk. Besvarelsen skal senere indgå i din læringsportfolio

Opgave "HTML"

Link til opgaveløsning (åbner i et nyt vindue)

  Praktisk Del

 1. Opret en mappe med navnet "HTML" på din server
 2. Opret en forside i denne mappe (index)
 3. Opret mindst to andre sider (til besvarelse af de to kommende opgaver), og gerne flere
 4. Link sidderne sammen
 5. Læg noget indhold ind på siderne (du bestemmer selv)
 6. Anvend så mange af de HTML-tags du kender som muligt
 7. Teoretisk Del

 8. Beskriv hvad du ved om HTML, hvordan det anvendes og de tags du kender
 9. Hvad er semantiske tags og hvad bruges de til? Giv eksempler, og forklar hvorfor det er vigtigt at være bevidst om at anvende semantiske tags
 10. Vidensøgnings Del:

 11. Beskriv hvilke attributter på meta-tags, der kan være relevant at anvende på en "almindelig" webside
 12. Besvarelsen af denne opgave sendes som et link til "forsiden" til Niels (nios@eadania.dk) senest tirsdag. Indholdet i besvarelsen bør senere indgå i din læringsportfolio.

Opgave "CSS"

Link til opgaveløsning (åbner i et nyt vindue)

 • Find en makker at løse opgaven sammen med (ikke tre personer i en gruppe!)
 • Se hele Lynda-kurset (49 min) om CSS med udgangspunkt i box-modellen
 • Opbyg en eller evt. flere sider der demonstrerer alt hvad I ved om CSS
 • Giv fyldestgørende forklaringer og eksempler!
 • Vær nysgerrige. Find gerne properties som I ikke har hørt om tidligere
 • Siderne vil senere skulle indgå i jeres læringsportfolier
 • Endvidere til næste gang (ud over denne opgave): læs kapitel 6 og lav evt. øvelsen (der er fortsættelse hel fra kap. 4) samt læs kapitel 3